Waarom werkt LSI?

LSI werkt door de combinatie van de volgende principes:

    1. Systeemdenken:
     De dynamieken in tijd en context beïnvloeden de toekomst van het systeem.
    2. Participatie van stakeholders:
     Actieve participatie bevordert commitment voor veranderen en het leren samenwerken.
    3. Action learning:
     Maakt real time veranderen mogelijk, omdat denken en doen zo min mogelijk worden gescheiden; de mensen die de acties uitvoeren zijn betrokken bij de planning.
    4. Sensemaking:
     Zoeken naar gemeenschappelijk draagvlak door het delen van standpunten en ervaringen; duurzame verandering ontstaat door mensen als geheel te betrekken (hoofd, hart en handen), omdat de werkelijkheid zowel door feiten als meningen en gevoelens bepaald wordt.

Uit onderzoek blijkt dat hoe meer je toegeeft op één of meer van deze principes, hoe slechter het werkt.

Deze figuur laat zien hoe de vier principes samenhangen en de werkzame elementen van een LSI traject produceren: 

Accept people the way they are

 

There is something about accepting others just the way they are that contributes greatly to community and builds trust. You can than make the purpose, goal and task the driving forces.”

(Marvin Weisbord &  Sandra Janoff)



kenmerken LSI