meeting nieuw

I have shared my vision, so now we have a shared vision.

participative change

Interactief werken aan een gedeeld beeld en nieuwe betekenissen

 cartoons van Mark de Koning

Van management naar leiderschap

De grootste uitdaging voor leiders is om een balans te vinden tussen een duidelijke koers en het uitnodigen tot actieve betrokkenheid. LSI biedt de gelegenheid om een balans te vinden in top-down kaders stellen en bottom-up interactie met betrokkenen. Dit gebeurt door het uitnodigen tot zelforganisatie en het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid, zowel tijdens als na afloop van het traject.

 

 

Bepalen participatieruimte

Partners van Alignment kunnen u helpen bij het bepalen van de gewenste en mogelijke participatieruimte van stakeholders in een vraagstuk. Dit ondersteunt de ontwikkeling van management dat alles moeten kunnen en weten,  naar leiderschap dat ruimte opent voor anderen om te presteren.