Wat is LSI?

Large Scale Interventions vormen een aanpak die bij uitstek geschikt is om belanghebbenden mede verantwoordelijkheid te laten nemen in vraagstukken die een heel systeem (organisatie of gemeenschap en zijn omgeving) aangaan.  In een LSI traject kunnen top-down kaderstelling en bottom up invulling goed gecombineerd worden.  De participatieruimte voor stakeholders wordt meestal bepaald door de verantwoordelijk leidinggevenden.

Vertegenwoordigers van stakeholder groepen worden betrokken bij het:

  • in kaart brengen van de verschillende perspectieven en mogelijke speelruimte
  • analyseren van de dynamiek in de huidige situatie, in relatie tot verleden en mogelijke toekomst
  • ontwerpen en uitvoeren van een verandertraject en het organiseren van participatie en medezeggenschap daarin
  • ontwikkelen van leervermogen in de organisatie om handiger met veranderingen om te kunnen gaan

Het hart van een Large Scale Intervention proces wordt gevormd door één of meer interactieve werkbijeenkomsten met een grote groep (van 15 tot mogelijk 1000 personen). Hiervoor zijn speciale methoden ontwikkeld om participatief met grote groepen te kunnen werken. Meer informatie over LSI vindt u op www.largescaleinterventions.com en op www.avannistelrooij.nl

Meer over de toepassingsmogelijkheden vindt u bij onze diensten.

Wat is LSI?  Download een ‘praatplaat’

Bijeenkomst met grote groep

Zelfmanagement, voorbereiding besluitvorming