Praktijktraining LSI: Werken aan complexe vraagstukken met een heel systeem van belanghebbenden

Geplaatst door:

Hoe werk je samen met alle belanghebbenden aan complexe vraagstukken? Hoe vind je een gezamenlijke basis om aan een gewenste en haalbare toekomst te werken? Kom van 22 (vooravond) t/m 24 mei naar de praktijktraining participatie en betrokkenheid organiseren met de Large Scale Interventions benadering. Leer koken met de principes en maak kennis met enkele beproefde recepten zoals Open Space Technology, World Café en Future Search. Meer info en aanmelden

Wat de LSI benadering anders maakt dan Top-down benaderingen ...

Lees verder →
0

Proeverij handen en voeten geven aan cocreatie, 23 augustus 2018

Geplaatst door:

Download de uitnodiging

Waarom een proeverij over cocreatie?

Samenwerken, betrokkenheid, eigenaarschap. Het zijn gevleugelde termen in organisatieverandering, bij burgerparticipatie, in transities. Maar hoe organiseer je dat? Hoe vind je een goede balans tussen sturing geven en loslaten? Tussen top-down kaderstelling en gezamenlijke invulling? Hoe ontstaan nieuwe mogelijkheden waar mensen ook iets mee kunnen en willen? In deze proeverij ervaart u zelf een aantal principes voor interactie en betrokkenheid en krijgt u zicht op hoe u cocreatie samen ...

Lees verder →
0

Participatie is meer dan horen wat er leeft

Geplaatst door:

Gemeenten hebben de dialoog met inwoners en andere stakeholders hoog in het vaandel staan. Daarmee willen zij de participatiemaatschaapij vormgeven en de eigen kracht van burgers meer benutten. Maar de kloof tussen gemeente en stakeholders bestaat in de praktijk nog steeds en staat participatie in de weg. Hoe kan die kloof worden overbrugd?

Rob de Wilde schreef er een praktisch artikel over voor InGovernment, september 2015. De principes van Large Scale Interventions komen daarin mooi naar voren. Een bijdrage aan directe ...

Lees verder →
0

Leiderschap en whole scale change; over hamers en spijkers; 10 gouden regels voor succes

Geplaatst door:

Geschreven door Rob de Wilde

De wijze waarop managers tijdens een veranderproces hun rol invullen is een van de belangrijkste kritische succesfactoren. In veel managementliteratuur wordt het werk van de manager omschreven als het besturen van een (deel)organisatie, waarbij het vooral gaat om het regelen, afstemmen, controleren, (her)inrichten van processen met het oog op een doeltreffende onderlinge samenwerking der delen. Een manager wordt geacht het werk (van anderen) te zien als planbare processen die gestuurd moeten worden in objectieve meetbare in- ...

Lees verder →
0