Participatie is meer dan horen wat er leeft

Geplaatst door:

Gemeenten hebben de dialoog met inwoners en andere stakeholders hoog in het vaandel staan. Daarmee willen zij de participatiemaatschaapij vormgeven en de eigen kracht van burgers meer benutten. Maar de kloof tussen gemeente en stakeholders bestaat in de praktijk nog steeds en staat participatie in de weg. Hoe kan die kloof worden overbrugd?

Rob de Wilde schreef er een praktisch artikel over voor InGovernment, september 2015. De principes van Large Scale Interventions komen daarin mooi naar voren. Een bijdrage aan directe democratie. Lees het artikel

Twitter Linkedin
0