Alignment specialisten zijn (mede) initiatiefnemer van:

Praktijk LSI: Besloten LinkedIn groep voor Alumni van LSI opleidingen; bedoeld voor discussies en het uitwisselen van ervaringen.

Platform praktijk LSI: Besloten Ning groep voor deelnemers aan de praktijktraining  LSI; bedoeld als database voor documenten en beelden

COS: Challenging Organisations and Society. reflective hybrids. Een open LinkedIn groep rondom een internationaal wetenschappelijk tijdschrift dat theorie en praktijk wil verbinden voor een meer waardegedreven maatschappij

Logica van het gevoel: Ontmoetingsplaats rondom het het gedachtegoed van Arnold Cornelis over het ontwikkelen van communicatieve zelfsturing

Alignment specialisten zijn actief in:

Whole Scale ChangeTM

FSN: Wereldwijd netwerk van gebruikers van de  Future Search methode

Open Space World: Wereldwijd netwerk van gebruikers van de Open Space Technology methode

World Café Community: Wereldwijd netwerk van gebruikers van The World Café  methode

AOM: Academy of Management, het grootste netwerk van wetenschappers en docenten op management gebied

Ooa: Orde van Organisatieadviseurs

SoL Neth: Society for Organisational Learning Netherlands

Sol Global: Society for Organizational Learning, wereldwijd netwerk voor leren in organisaties

SoL Global

SoL Netherlands

Challenging organisations and society

world cafe services

Welcome to the Future Search Network

Academy of Management

 

 

Orde van Organisatieadviseurs