Eva van der Fluit Dr. Eva van der Fluit CMC
Organisatieadviseur en afgestudeerd op bottom-up strategieontwikkeling. Als adviseur concludeerde ze dat strategie ontwikkeling pas slaagkans heeft als betrokkenen een actieve rol vervullen. Maar hoe doe je dat? In 1996 volgde ze bij Harrison Owen de opleiding tot Open Space begeleider en ontdekte daar andere methoden om met grote groepen de toekomst te verkennen. Sindsdien ontwerpt ze met haar opdrachtgevers strategie processen waarvan grootschalige bijeenkomsten het hart vormen. Ze werkt hoofdzakelijk voor professionele organisaties omdat LSI voor kenniswerkers een must is. Voor meer informatie zie www.evavanderfluit.nl
Antonie van Nistelrooij Dr. Antonie van Nistelrooij
Universitair docent en begeleider van grootschalige verandertrajecten en publiceerde in 1999 het eerste wetenschappelijke onderzoek over het werken met Large Scale Intervention in Nederland. Hij is als docent verbonden aan diverse universitaire leergangen ‘verandermanagement’ en ‘management consultancy’. Hij is lid van de editorial board  van The Journal of Change management, schreef meerdere boeken over organisatieverandering op basis van het sociaal constructionistisch gedachtegoed. Voor publicaties over zijn onderzoek naar participatief veranderen en change leadership in (inter)nationale tijdschriften, zie www.avannistelrooij.nl
Rob de Wilde Drs. Rob C. de Wilde CMC
Organisatie adviseur en interim manager en is specialist op het vlak van participatief veranderen, Whole Scale Change en Large Scale Intervention. Hij introduceerde de Large Scale Interventie 25 jaar geleden in Nederland en heeft inmiddels vele practitioners opgeleid en organisaties vooruit geholpen. Opdrachten voerde hij uit in organisaties met formele leiders maar ook in gemeenschappen zonder leider met een gemeenschappelijk belang wat tot een andere dynamiek leidt. Hij publiceert regelmatig over zijn vakgebied en geeft veelvuldig lezingen en workshops, zie www.sigma-rt.nl
Tonnie van der Zouwen Dr. Tonnie van der Zouwen MCM
Zelfstandig organisatieadviseur en onderzoeker. Zij is gespecialiseerd in het betrekken van belanghebbenden bij organisatieontwikkeling en -verandering. Zij verzorgt trainingen voor ervaren professionals in het toepassen van participatieve methoden en heeft hierover enkele online praktijkboeken geschreven. Tonnie is gepromoveerd op een onderzoek over succesfactoren en duurzame effecten van LSI, dit heeft een ‘bijsluiter’ voor het gebruik van LSI opgeleverd.  Zij is lid van de Wetenschappelijke Raad van de Orde van Organisatieadviseurs en lid van de founding editorial board van het tijdschrift Challenging Organisations and Society. reflective hybrids®. Lees meer op www.tonnievanderzouwen.nl