Ondersteuning bij projecten

 

Als u zelf  participatieve bijeenkomsten of hele LSI trajecten wil organiseren en begeleiden, dan kunt u in verschillende gradaties gebruik  maken van ondersteuning door Alignment. Dat kan op de achtergrond in de vorm van coaching of intervisie, of meer op de voorgrond door het inschakelen van een Alignment specialist als co-facilitator.  Passend bij het gedachtegoed van LSI is onze ondersteuning gericht op zoveel mogelijk gebruik maken van uw eigen mogelijkheden. Meer weten? Neemt u contact om te bespreken welke vorm van ondersteuning het beste aansluit bij uw situatie en mogelijkheden.  

Begeleiden van een grote groep met ondersteuning van een co-facilitator