Masterclass ‘Veranderen in dialoog’

Voor ervaren professionals die participatie op directe wijze willen toepassen 

Wij verzorgen naast de praktijktraining ook masterclasses en change clinics. Voor doordachte toepassing van actieve participatie van de stakeholders in de eigen case. Bijvoorbeeld als het gaat om het ontwikkelen van zogeheten ‘zelfsturende teams’. Het gaat daarbij om het – binnen bepaalde kaders – ruimte bieden aan mensen zodat zij zelf op een actieve manier invulling kunnen geven aan verandering en hun eigen ontwikkeling. We geven in de masterclass aandacht aan eigen recente voorbeelden van ontwikkel- en verandertrajecten binnen o.a. zorginstellingen, energiebedrijven, universiteiten en gemeentes.

Je leert actieve participatie als ontwerpprincipe toepassen in je eigen aanpak, de manier waarop je verandertrajecten vorm geeft en in de manier waarop je ruimte geeft aan de ontwikkeling van mensen. Ook in deze masterclass is aandacht voor LSI (systeemdenken, participatie, dialoog en stimuleren van zelforganiserend vermogen), toegepast vanuit de Whole Scale ChangeTM principes, vertaald naar de eigen case. De masterclass is gericht op directe toepassing in de eigen praktijk, passend bij eigen ervaring en mogelijkheden.

Neemt u voor meer inforamatie over de mogelijkheden contact op met Rob de Wilde of Antonie van Nistelrooij.

 

 

kleiner

                                                                                                       Praktijkboek LSI Voorbij verandermanagement