Een greep uit onze ervaring

 

Onderwijs

 • Verhogen onderwijskwaliteit bij hogescholen
 • Vakmanschap en meesterschap van docenten
 • Betrekken ouders bij basisscholen
 • Samenwerken in leerlingwerving voor basisscholen
 • Samenwerken aan talentontwikkeling in een leernetwerk rondom een middelbare school
 • Curriculum ontwikkeling en samenwerken in opleidingsoverstijgende vakgroepen
 • Strategieformulering universiteiten

Bedrijven

 • Shell Services International, ontwikkeling Shared Service Centre
 • Organisatieverandering Nuon ENW-AG
 • Talentprogramma IHC Merwede
 • Sectorraad conferentie FNV, procesbegeleiding strategische heroriëntatie FNV Bondgenoten
 • Strategie implementatie voor een luchtvaartbedrijf
 • Evaluatie van samenwerking voor drie transportbedrijven en drie provincies
 • Integratie van werkprocessen na een fusie van voor een handelsfirma
 • Centralisatie inkoopfunctie Ballast Nedam
 • Strategievorming voor een bouwbedrijf
 • Toekomstvisie voor Werkgevers Organisatie Bibliotheken
 • Toekomstvisie voor consultancy bedrijven

Overheden

 • Integraal meerjarig veranderproces afdeling Cultuur, Welzijn en Zorg Provincie Limburg
 • Simulatie van samenwerking Wmo in de gemeente
 • Harmonisatie en nieuw beleid na fusie gemeenten, Gemeente Sudwest Fryslan
 • Actieve betrokkenheid medewerkers bij ontwikkelingen binnen de Koninklijke Marine
 • Inzetten eigen kracht bij ontwikkeling kwetsbare wijken
 • Organiseren burgerparticipatie in grote steden
 • Vernieuwing secundaire arbeidsvoorwaarden voor medewerkers Waterschap
 • Vinger aan de pols sessies bij invoering van het Nieuwe Werken voor ministerie

Gezondheidszorg en welzijn

 • Samenwerken aan houdbare zorg in de regio
 • Kanteling HR kolom Leids Universitair Medisch Centrum
 • Kwaliteitsverbetering Jeugdzorg in de wijk
 • Samenwerken aan effectieve  Jeugdzorg in de regio

Internationale organisaties

 • Strategiebepaling organisaties voor ontwikkelingssamenwerking
 • Beleidsformulering Unesco