Aanbevelingen van opdrachtgevers

Rik Reumkes: Development programma voor Rabobank professionals

Rik Reumkes was opdrachtgever voor de ontwikkeling van een development programma voor professionals van de Rabobank. Hij heeft besloten om dit niet vanuit een ´ivoren toren´ te doen, maar samen met de professionals zelf. Waar hebben zij behoefte aan? Wat werkt voor hen? De aanpak met Large Scale Interventions heeft geleid tot een breed gedragen programma dat bijdraagt aan de ontwikkeling van professionals van de Rabobank.

Menno Pistorius: Co-creatie in het hoger onderwijs

Menno Pistorius, directeur van het Instituut Paramedische Studies van de HAN hogeschool was opdrachtgever voor het project Gezien Gehoord Gekend. Hij noemt het een mooi voorbeeld van co-creatie. De video geeft een goed beeld van hoe een interactieve bijeenkomst met studenten, docenten en managers eruit kan zien. Lees meer over dit process in de blog.

Chris van Bokkum: Haal de parkeerplaatsgesprekken de zaal in

Chris van Bokkum, opdrachtgever voor strategievorming bij FNV Bondgenoten, heeft besloten om een aanpak te kiezen waarbij de agenda niet van bovenaf wordt opgelegd en mensen “niet naar een filmpje zitten te kijken maar zelf in de film zitten”. Met deze bijzondere aanpak ( “anders dan alle andere”) komt er volgens Chris ook veel meer energie vrij. Deze manier van strategievorming heeft volgens hem geleid tot meer eigenaarschap  van vakbondsbestuurders en vertegenwoordigers van leden bij het besluitvormingsproces.

Lieteke van Vucht Tijssen: Van bureaucratie naar gezamenlijke beleidsvorming

De Large Scale-benadering is enthousiast ontvangen en succesvol gebruikt bij UNESCO in Europa. Dit vertelt Lieteke van Vucht Thijssen in een interview met ons. Deze veranderaanpak heeft geleid tot een degelijk en breed gedragen beleidsplan van de landenvertegenwoordigers van Europa. En dat is bijzonder omdat de Europese landen nogal wat verschillende opvattingen en belangen hebben.

Ook andere onderdelen en commissies  van UNESCO wereldwijd zijn geïnteresseerd geraakt in deze aanpak en hebben zich voorgenomen strategievorming op een andere manier aan te pakken.