Coaching en intervisie

Vier ontwikkelstadia voor LSI begeleiders

Als u zelf participatieve bijeenkomsten of hele LSI trajecten wil organiseren en begeleiden, maar behoefte heeft aan een vraagbaak of advies op de achtergrond, dan biedt Alignment coaching en intervisie. Waar nodig kunt u die combineren met ondersteuning op de voorgrond door een Alignment specialist als co-facilitator in te schakelen. Op basis van onze praktijkervaring onderscheiden wij vier ontwikkelstadia voor LSI begeleiders, namelijk:

Stadium Toelichting
1.      LSI ervaren
 • Deelnemen aan een LSI bijeenkomst of introductie workshop en een beeld vormen van LSI
 • Deelnemers kunnen inschatten of zij zich in deze veranderaanpak willen ontwikkelen
2.      LSI training
 • 3-daagse training volgen
 • Kennis opdoen van de achterliggende principes en methodes
 • Ervaring opdoen met een scala aan werkvormen
 • Ervaring opdoen met het ontwerpen van een LSI traject
3.      LSI traject begeleiden
samen met een Alignment specialist
 • Een planningsggroep  begeleiden bij het ontwerpen van een LSI traject
 • Een LSI bijeenkomst begeleiden
 • Verslaglegging en follow-up regisseren
4.      LSI traject zelfstandig begeleiden, met coaching en intervisie op de achtergrond
 • Een LSI traject ontwerpen met een planningsgroep en bijeenkomsten begeleiden en verwerken van de uitkomsten in een verslag
 • Op de achtergrond is een coach beschikbaar om te sparren als dat nodig is
 • Ervaringen uitwisselen met collega’s van andere domeinen en clusters in intervisievorm, onder begeleiding van de trainer