Van transitieplannen naar fundamentele verandering in het sociale domein.

Geplaatst door:

Nieuwe Whitepaper Transities

WMO, Jeugdzorg en AWBZ, arbeidsparticipatie, het hele sociale domein, het moet allemaal anders. Goedkoper, doelmatiger en integraler. Verschuivingen van taken, verantwoordelijkheden en geld – transities, moeten een antwoord geven op de huidige problemen zoals versnippering, langs elkaar heen werken, kosten, wachtlijsten, doorverwijzingen en stapeling van intakes. Één gezin, één plan is het adagium. Het idee achter de transities is dat de gemeente dichter bij de burger staat en als zodanig goed in staat is om de behoeften ...

Lees verder →
1

Mooie wending in een ontwerpteam

Geplaatst door:

(Geschreven door Rob de Wilde)

Momenteel voer ik een opdracht uit voor een geheel nieuwe organisatie, die in januari 2013 van start is gegaan. Het doel is dat met behulp van de Large Scale Intervention als methodiek met z’n allen aan de toekomst te bouwen en is er binnenkort een ‘Bouwconferentie’ gepland. Directie en management willen een organisatie waarin participatie en zelforganisatie dominant zijn. Bij de Large Scale Intervention wordt altijd gewerkt met een ontwerp- of planning team, dat ...

Lees verder →
0

Hoe je een strategie ontwikkelt met veel partijen

Geplaatst door:

Vraagt u zich af hoe u met een groot aantal partijen tot een gezamenlijke strategie komt? Kijk dan naar het volgende filmpje waarin Lieteke van Vucht Tijssen, voormalig voorzitter van de Nationale UNESCO Commissie in Nederland uitlegt waarom zij LSI inzette om met de 50 Europese landen samen de strategische prioriteiten te bepalen. Bekijk de film

Video Lieteke van Vucht Tijssen over UNESCO

Het gebruik van LSI leidde tot een heldere uitkomst waarbij alle ...

Lees verder →
0

Kwaliteit als cultuur: ruimte voor innerlijke drive van hbo-docenten

Geplaatst door:

Eva van der Fluit en Tonnie van der Zouwen hebben samen met bestuurder Lieteke van Vucht Tijssen een artikel geschreven over hoe LSI  kan bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het hbo, met voorbeelden uit een traject bij hogeschool Inholland waar zij alle drie bij betrokken waren. Het artikel is onlangs gepucliceerd in het tijdschrift THEMA, Hoger Onderwijs.

Er speelt nogal wat in het hbo en iedereen is het erover eens dat de kwaliteit van het onderwijs omhoog moet. ...

Lees verder →
0

Goede facilitator belangrijk voor een grote groep

Geplaatst door:

6-6-2013 001
Op 17 mei is Manon de Jongh gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op het onderwerp ‘Group dynamics in the Citizens’ Assembly on electoral reform’. Een zeer interessant proefschrift voor LSI beoefenaars omdat het inzicht geeft in de dynamiek in een grote groep die langere tijd aan het werk is.

In 2006 stelde het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Burgerforum in. ...

Lees verder →
0

Verdiepingsdag op 6 september voor Alumni LSI trainingen

Geplaatst door:

Alignment biedt een rijk menu aan LSI trainingen en workshops zie overzicht trainingen en workshops. Voor Alumni van de Masterclass LSI en van de Praktijktraining LSI (of van vergelijkbare training) organiseren we jaarlijks een verdiepingsbijeenkomst. Dit jaar is dat op 6 september, bij de ISVW in Leusden. De dag is bedoeld om nieuwe ervaringen en inzichten te delen met mensen die in hun werk actief zijn met het gedachtegoed van LSI en verdieping te zoeken om ...

Lees verder →
0

Slimmer zorgen voor morgen

Geplaatst door:

Onze Vlaamse collega’s hebben een LSI Kenniscentrum opgericht, aangesloten bij De Baak België. Mooi initiatief. Via hen kregen we een video van een zoekconferentie ‘Slimmer zorgen voor morgen, samen de toekomst maken. Een driedaagse Future Search met ca. 80 deelnemers. Hier werd de basis gelegd voor echte vernieuwing van de zorg, in plaats van meer van hetzelfde.

]

 

Lees verder →
0

Productive Workplaces krijgt award Best Business Book

Geplaatst door:

Een van de beste boeken die ik de laatste jaren gelezen heb heeft onlangs een prestigieuze prijs gekregen als Best Business Book van 2012. Het boek is Productive Workplaces. Dignity, Meaning, and Community in the 21st Century,van Marvin WeisbordDe derde editie verscheen in 2012, daarin zijn 40 ervaringen vanuit de praktijk opgenomen. Ik heb daar een bijdrage aan mogen leveren.

 Voor iedereen die meer wil weten over de historie en de theoretische achtergronden van LSI een absolute aanrader.  Lees verder →

0

Presentatie praktijkboek Large Scale Intervention

Geplaatst door:

Er is een nieuw praktijkboek Large Scale Intervention. Redacteurs Rob de Wilde en Antonie van Nistelrooij bundelden kennis en praktijkervaring van 8 cases. Eva van der Fluit is mede auteur van het hoofdstuk ‘Participatieve strategie bij UNESCO’. Tonnie van der Zouwen heeft het hoofdstuk ‘Bijsluiter effectief gebruik Large Scale Intervention‘ geschreven.  Ca. 50 opdrachtgevers, schrijvers en ervaringsdeskundigen genoten op 7 september 2012van de presentatie ...

Lees verder →
0

Principes Agile en LSI vertonen veel overeenkomsten

Geplaatst door:

Op de Open Space List, een email uitwisseling voor een wereldwijd netwerk van mensen die met Open Space Technology werken, kwam ik een discussie tegen over de raakvlakken tussen OS en Agile. Nu wist ik eerlijk gezegd niet zo goed wat Agile inhoudt, behalve dan de letterlijke betekenis van lenigheid. Naar Wikipedia gegaan en daar kom ik de volgende tekst tegen. Interessant, omdat Agile en LSI veel overeenkomsten blijken te hebben.

Hoewel de praktijken die onder de ...

Lees verder →
0
Pagina 3 van 3 123