Master ‘Change Clinics’

In antwoord op de immer groeiende behoefte aan een eenduidig en methodisch verankerd instrumentarium om veranderingen te realiseren hebben Rob de Wilde en Antonie van Nistelrooij van Alignment.nu enkele eendaagse ‘Change Clinics’ ontwikkeld. Bedoeld voor professionals en managers om in korte tijd verdiepende veranderkundige kennis op te doen aansluitend bij de eigen veranderkundige case. De Clinics zijn gericht op het participatief ontwikkelen en het actief betrekken van managers en medewerkers van de noodzakelijke veranderingen. Centraal daarbij staat het systeemdenken gekoppeld aan tal van nieuwe participatieve werkvormen die bijdragen aan meer gedragen veranderprocessen.

De clinics zijn gerelateerd aan de Masterclass ‘Large Scale Intervention; werken vanuit Whole Scale Changeä principes en technieken’ en verdiepen deze. Het volgen van de masterclass is echter geen voorwaarde wel een pre. Ook is het niet noodzakelijk om eerdere clinics te volgen voor de clinic van uw eigen keuze. Waar het om gaat is dat deelnemers kennis hebben van de volgende werkzame principes:

  • Hoe maak je een praktisch gebruik van wisdom of the crowd vertrekkend vanuit common ground?
  • Hoe organiseer ik een ‘lerende infrastructuur’ zodat het lerend en veranderend vermogen van het hele sociale systeem kan toenemen, en interventies – op maat – in onderlinge samenhang worden ingezet?
  • Hoe betrek ik mensen in het ontwerpen van het proces zodat niet alleen hun deskundigheid wordt aangewend maar dat er aldus ook gedragen uitkomsten worden gerealiseerd?
  • Hoe vermijd ik discussie, oeverloos geouwehoer en Poolse landdagen die voor iedereen zonde van de tijd zijn?
  • Wie zijn de ‘juiste’ mensen voor verandering? Hoe onderscheid ik mensen met verschillende ‘stakes’ en hoe zorg ik er voor dat ze constructief samenwerken?
  • Hoe blijf ik in real time tussen de interventies op de huid van tijd en realiteit werken?

Kenmerken van de clinics

In de eendaagse bijeenkomsten staat uw eigen veranderpraktijk centraal. Dat veronderstelt dat u een verantwoordelijke positie heeft in een veranderproces of dit recentelijk gedaan heeft dan wel op het punt staat te doen. In gesprek met mede deelnemers wordt u gestimuleerd om naar uw eigen aannames te kijken en de aangereikte stof ook daadwerkelijk uit te werken. De verhouding theorie – praktijk is 40 – 60. Er is voldoende ruimte voor reflectie en persoonlijke vragen. Dit kan omdat het aantal deelnemers per clinic beperkt is en beide begeleiders aanwezig zijn. U krijgt literatuursuggesties en de begeleiders beantwoorden uw vragen tot ongeveer een maand na afloop van de clinics online of telefonisch.

De deelnemers

De deelnemers van de clinics hebben een aantal jaren ervaring met organisatieverandering in het algemeen en in het bijzonder met het begeleiden, sturen en stimuleren van verandering. Zij werken als adviseur, procesbegeleider, opleider, HRM professional, communicatie specialist, manager, project- of programma manager, directeur/bestuurder.

De begeleiders

De clinics worden begeleid door Rob de Wilde (www.sigma-rt.nl) en Antonie van Nistelrooij (www.avannistelrooij.nl). Van de ruim 20 jaar dat zij elk in het vak zijn en met procesmatige participatieve veranderprocessen bezig zijn, werken zij inmiddels meer dan 10 jaar samen en hebben een schat aan ervaring. Als adviseur, maar ook als docent, publicist en onderzoeker. Samen schreven zij twee boeken1 en een aantal artikelen over de Large Scale Intervention en Whole Scale Change. Zij zijn veelgevraagde gastsprekers en doceren aan diverse universiteiten en business schools.

Kosten

De kosten voor deelname aan een van de clinics bedragen € 450,- exclusief 21% BTW en inclusief lunch en trainingsmaterialen. Wij bieden de clinics op aanvraag en incompany.

 

kleiner-website-6

kleiner-website-5

 

 

 

Boekpresentatie