Van transitieplannen naar fundamentele verandering in het sociale domein.

Geplaatst door:

Nieuwe Whitepaper Transities

WMO, Jeugdzorg en AWBZ, arbeidsparticipatie, het hele sociale domein, het moet allemaal anders. Goedkoper, doelmatiger en integraler. Verschuivingen van taken, verantwoordelijkheden en geld – transities, moeten een antwoord geven op de huidige problemen zoals versnippering, langs elkaar heen werken, kosten, wachtlijsten, doorverwijzingen en stapeling van intakes. Één gezin, één plan is het adagium. Het idee achter de transities is dat de gemeente dichter bij de burger staat en als zodanig goed in staat is om de behoeften ...

Lees verder →
1